לוגו זהב
בסייעתא דשמיא
logo-svks

נעלה את ירושלים על ראש שמחתינו

בשיר ושבח לבורא עולם הננו מתכבדים להזמינכם
להשתתף בשמחת כלולות ילדינו היקרים

אליקים גצל נ"י

עב"ג

עדי תחי'

החופה תיערך בעזרת ה‘ בשעה טובה ומוצלחת
ביום שלישי י”ז בטבת תשפ“ב (21 בדצמבר 2021 למניינם) בשעה 18:00
במרכז האירועים “דימול פלטינום” רח’ ז’בוטינסקי 1 רמת-גן

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

הורי החתן
יעקב ורחלי זילברליכט

הורי הכלה
דניאל ושירה שבקס

גם אנו נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

ישראל ואסתר הוכמן

גיטה בידרמן
שלום ורבקה שבקס
חנוך ושולמית הירשוביץ

כמה מגיעים?